Home ~ Aquaponics ~ Phụ lục 7: Phân tích chi phí – lợi nhuận của hệ thống aquaponic quy mô nhỏ

Phụ lục 7: Phân tích chi phí – lợi nhuận của hệ thống aquaponic quy mô nhỏ

Bảng dưới đây mô tả chi phí và lợi nhuận của một hệ thống aquaponic quy mô nhỏ. Thông tin trong các bảng cung cấp cho người đọc hiểu về các chi phí cần thiết để xây dựng và vận hành một đơn vị aquaponic, cũng như sản lượng và thu nhập dự kiến ​​trong năm đầu tiên.

Cần lưu ý rằng các số liệu đưa ra trong các bảng chỉ nhằm mục đích hướng dẫn cho người dùng mới. Thật khó để đưa ra con số chính xác, đặc biệt là về năng suất và giá trị của chúng, vì nhiều yếu tố sản xuất và tài chính có thể ảnh hưởng đến chúng: nhiệt độ, mùa vụ, loại cá, chất lượng thức ăn của cá và tỷ lệ protein, giá cả thị trường, v.v.

Các giả thiết tính toán

• Tất cả các tính toán được dựa trên một hệ media bed quy mô nhỏ với 3m2 không gian trồng trọt và 1000 lít không gian bể cá (như thể hiện trong Phụ lục 8 của ấn phẩm này).
• Hệ thống này chỉ dành cho tiêu thụ thực phẩm trong gia đình và không dành cho sản xuất tạo thu nhập . Lợi ích tài chính có thể thay đổi và có thể lớn hơn con số trong Bảng A7.4 nếu nông dân chọn các loại cây trồng có lợi nhuận cao hơn để phát triển. Do trọng tâm là aquaponics quy mô nhỏ để tiêu thụ thực phẩm trong gia đình, hai loại cây trồng đã được xem xét trong tính toán vì chúng phản ánh tốt hơn mô hình sản xuất của người dùng trồng thực phẩm chỉ để tiêu thụ: một rau ăn lá xanh (rau diếp) và một loại rau ăn quả (cà chua) .
• Dữ liệu năng suất thu được từ quá trình sản xuất liên tục 12 tháng, cho cá ăn thức ăn chất lượng tốt với 32% protein,  nhiệt độ nước là 23- 26 ° C trong suốt cả năm.
• Khối lượng cá không đổi 10-20 kg.
• Cá nuôi là cá rô phi. Chúng được cho ăn theo tỷ lệ cho ăn 50 g trên một mét vuông không gian trồng trọt, tương đương với tổng mức tiêu thụ thức ăn là 150 g mỗi ngày (50 g x 3 m2). Trọng lượng thả của cá con là 50 g; trọng lượng thu hoạch dự kiến ​​là 500 g mỗi con cá trong 6-8 tháng.
• Năng suất trung bình cho người trồng nghiệp dư đã được xem xét trong các tính toán: 20 đầu xà lách mỗi mét vuông mỗi tháng và 3 kg cà chua mỗi mét vuông mỗi tháng.

Vốn thiết lập cho 1 hệ thống Aquaponics sử dụng mô hình lớp giá thể Media bed

media-bed-1

BẢNG A7.1
Tổng chi phí vốn cho một hệ thống media bed (bể cá 1 000 lít và không gian trồng 3 m2)

Thông tin sản phẩm Giá(USD)
Bồn IBC 1000l 200
Thiết bị điện, bơm nước, sục khí, ống nối 120
Giá đỡ: Gạch block và ván gỗ 80
Sỏi núi lửa 120
Các mặt hàng khác: lưới, cao su non (Teflon), vật liệu che bóng … 100
Hệ thống dẫn nước: đường ống, co nối, van … 80
Tổng cộng 700

* Tuổi thọ của thùng IBC sẽ tăng lên nếu được bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời bằng một lớp sơn hoặc vật liệu khác.

Chi phí vận hành hệ thống aquaponics quy mô hộ gia đình

BẢNG A7.2
Tổng chi phí vận hành hàng tháng để chạy một hệ thống aquaponic quy mô nhỏ

Đầu vào Đơn vị Đơn vị/ tháng Giá mỗi đơn vị (USD) Giá tổng cộng(USD)
Cây trồng Cây con 35 0.10 3.50
Các con 5 1.00 5.00
Điện KWh 25 0.10 2.50
Nước Lít 450 0.0027 1.20
Thức ăn Kg 4.5 2.50 11.25
Linh tinh 1 3.00 3.00
Tổng cộng 26.45

Giá trong bảng này ước tính theo giá ở Isreal. Thay thế các số liệu này với giá ở địa phương sẽ cho kết quả đúng hơn.

  • Cây giống: 35 cây con là tỷ lệ gieo hạt trung bình mỗi tháng cho 3m2 không gian trồng trong khi trồng 50% rau xanh (20 cây / m2) và 50% rau quả (5 cây / m2).
  • Cá giống: Sản lượng tối đa hàng năm là 30 kg, tương đương với 60 con cá 500 g mỗi năm. Do đó, hệ thống cần 60 cá mỗi năm, hoặc khoảng 5 cá mỗi tháng.
  • Điện: 30 W (máy bơm nước) + 5 W (máy bơm không khí) x 24 giờ x 30 ngày v 1 000 = 25 kWh mỗi tháng.
  • Nước: Trung bình, lượng nước bổ sung cho một đơn vị trồng rau xanh và rau quả là khoảng 1% tổng lượng nước trong hệ thống (1500 lít) mỗi ngày tức là 15 lít /ngày và 15 lít x 30 ngày = 450 lít mỗi tháng.
  • Thức ăn cho cá: 50 g (thức ăn cho cá) x 3 (medie bed) x 30 ngày = 4,5 kg mỗi tháng.
  • Khác: Tổng số 3 USD mỗi tháng là một mức giá ước tính cho việc sử dụng axit hoặc bazơ, bộ dụng cụ xét nghiệm nước và phân bón lỏng, nếu cần thiết.

Doanh thu ước tính

BẢNG A7.3
Dự kiến sản xuất rau và cá hàng năm từ một hệ thống aquaponic quy mô nhỏ, bao gồm cả doanh thu hàng năm ước tính

Đầu ra Sản lượng Đơn vị Giá thị trường (USD) Tổng cộng (USD)
Xà lách 360 Cây 1.20 432.00
Cà chua 54 kg 1.60 86.40
30 kg 8.00 240.00
Tổng cộng 758.40

Ghi chú:
* Giá trị thị trường đơn vị: Giá được lấy từ một trang web so sánh giá thị trường của Israel (www.zap.co.il) và của Hội đồng sản xuất và tiếp thị thực vật Israel (www.plants.org.il). Cả hai trang web truy cập vào ngày 17 tháng 9 năm 2013.

trong rau nuoi ca

  • Số cây xà lách trung bình mỗi năm: 1,5 m2 (50% không gian trồng) x 20 cây/ m2 mỗi tháng (1,5 x 20) = 30 cây mỗi tháng. Sản lượng mỗi năm: 30 x 12 = 360 cây xà lách.
  • Năng suất cà chua trung bình mỗi năm: 1,5 m2 (50% không gian trồng) x 3 kg / m2 cà chua mỗi tháng (1,5 x 3) = 4,5 kg mỗi tháng. Mỗi năm: 4,5 x 12 = 54 kg.
  • Năng suất cá trung bình mỗi năm: Cá giống thả ở mức 50 g trọng lượng cơ thể. Người lớn thu hoạch ở mức 500 g sau 6-8 tháng. Mật độ cá trung bình từ 10-20 kg / m3 trong bể cá 1 000 lít. Thu hoạch trung bình 5 con cá mỗi tháng tương đương 2,5 kg / tháng, 30 kg / năm.

Quan trọng: Các tính toán dựa trên việc thả cá so le trong một hệ thống aquaponic đã hoạt động sẵn. Với hệ thống mới sản lập sẽ thấp hơn. Do đó đối với các hệ thống mới đề xuất rằng cá giống được dự trữ với số lượng lớn hơn để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cây trồng. Trong trường hợp này, việc thu hoạch cá đầu tiên có thể bắt đầu từ tháng thứ ba hoặc thứ tư trở đi (với cá ở mức 150-250 g) để duy trì sinh khối ổn định.

Chi phí hàng năm của hệ thống aquaponics quy mô hộ gia đình

BẢNG A7.4
Phân tích lợi ích chi phí hàng năm của một hệ thống Aquaponics media bed

Tổng chi phí mỗi năm (USD)
Chi phí xây dựng ban đầu (A7.1) 700.00
Chi phí hoạt động hàng năm(A7.2) 317.40
Doanh thu hàng nằm( A7.3) 758.40
Lợi nhuận ròng hàng năm 441.00
Thời gian hoàn vốn (Tháng) 19

Lấy số liệu cuối cùng từ chi phí hoạt động hàng năm và doanh thu hàng năm (Bảng A7.2 và A7.3), tổng lợi nhuận là 441 USD (Bảng A7.4). Điều này cho thấy khi một hệ thống được thiết lập, lợi nhuận ròng 1,38 USD kiếm được cho mỗi USD được đầu tư vào việc trồng thực phẩm bằng cách sử dụng một đơn vị aquaponics quy mô nhỏ dùng cho gia đình.

Thời gian hoàn vốn cho khoản đầu tư ban đầu là 19 tháng.
Giảm chi phí vốn (ví dụ: sử dụng bể tái chế) hoặc chi phí vận hành (ví dụ: bổ sung thức ăn cho cá) hoặc tăng doanh thu (ví dụ: thị trường đặc sản), sẽ giảm đáng kể thời gian hoàn vốn.

About TieuHongTran

Có thể bạn muốn xem

ca-chua

Phụ lục 6 – Những cân nhắc chính trước khi thiết lập hệ thống aquaponics

Có rất nhiều hệ thống aquaponic thương mại và quy mô nhỏ trên toàn thế ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *