Home ~ Tag Archives: Tài liệu aquaponics

Tag Archives: Tài liệu aquaponics

Chương 9: Một số chủ đề bổ sung cho aquaponics

Mô hình Wicking beds

Chương cuối cùng này thảo luận về các chủ đề nhỏ, nhưng quan trọng, liên quan đến việc quản lý các hệ thống aquaponic quy mô nhỏ. Aquaponics đòi hỏi một số đầu vào thiết yếu, bao gồm thức ăn cho cá, điện, hạt giống / cây giống, cá giống, ...

Xem tiếp »